TEST SİYAHISI

Laboratoriyamızda həyata keçirilən testləri bu bölümdən axtararaq onlar haqqında daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz.

Səhifə 1, 9-dən
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

11-Dezoksikortizol

17 Ketosteroidler

17-OH Kortikosteroid

17-OH Progesteron

17-OH Progesteron (LC MS/MS)

25-OH VİTAMİN D2, D3 PANELİ (LC MS/MS)

5 Alfa Reduktaz Yetmezliği (SRD5A2)

5 Nukleotidaza

5-HIAA (BOM)

5-HIAA (spot sidik, PANEL)

5-HIAA (sutkalıq sidik, PANEL)

A qrup streptokokk (kart-test)

ABORT MATERİALI (İNFEKSİYALAR)

ABORT MATERİALI (KARİOTİP+ İNFEKSİYALAR)

Adacıq (İslet) anticisimləri

Adenozin deaminaza aktivliyi (ADA, BOM)

Adenozin deaminaza aktivliyi (ADA, vücüd mayesi)

Adenozin deaminaza aktivliyi (serum)

ADRENAL STEROİD PANELİ

Adrenalin (Epinefrin (plazma))

Adrenalin (Epinefrin (spot sidik, PANEL))

Adrenalin (Epinefrin (sutkalıq sidik, PANEL))

Adrenokortikotrop hormon-AKTH (səhər)

AKTH (axşam)

Aktiv protein C rezistentliyi

Alanin aminotransferaza (ALT, SGPT)

Albumin

Albumin (vücüd mayesi)

Aldolaza

Aldosteron

Aldosteron (sidik)

Aldosteron (uzanıqlı vəziyyətdə)

Alfa fetoprotein (AFP)

Alfa-1 Antitripsin

Alfa-1-antitripsin genotip təyini

Alfa-2 Makroqlobulin

Alfa-Fetoprotein (AFP)

Alfa-fetoprotein (prenatal)

Alfa-Galaktozidaza, Leykosit (AGA)

Alfa-N Asetilglükozaminidaza

Alfa-talassemiya mutasiya analizi

Allerqoloji Pediatrik Panel

Allerqoloji Qida Paneli

Allerqoloji Tənəffüs Paneli

Alüminium, Al (spot sidik, PANEL)

Alüminium, Al (sutkalıq sidik, PANEL)

Alüminum (serum)

AMA-M2

Amilaza

Amilaza (sidik)

Amilaza (vücüd mayesi)

Amilaza (vücüd mayesi)

Amilaza-pankreatik (serum)

Amilaza-pankreatik (sidik)

Amiloid A protein

Aminolevulinik turşusu

Aminturşu Asilkarnitin profili (LC MS/MS)

Aminturşu miqdarı (BOM)

Aminturşu miqdarı (plazma)

Aminturşu miqdarı (sidik)

Ammonyak (NH3)

Ana südünün əkilməsi+AHT

Anaeroblar üçün əkilmə+AHT

ANCA İFR (cANCA pANCA)

Angelman sindromu

Angiotenzin çevirici ferment

Angiotenzin II

Anti Herpes Simplex virus 1 IgG

Anti Herpes Simplex virus 1 IgM

Anti Herpes Simplex Virus 2 IgG

Anti Herpes Simplex Virus 2 IgM

Anti Mitoxondrial Anticisimlər (AMA)

Anti Nuklear Anticisimlər (ANA)

Anti-AMA-M2 (ELISA)

Anti-Asetilxolin reseptor

Anti-CCP

Anti-Collagen VII İgG

Anti-ds DNT

Anti-Düz Əzələ Anticisimləri (ASMA)

Anti-Dəri Anticisimləri (ADA)

Anti-Endomizium IgA

Anti-Endomizium IgG

Anti-Envoplakin IgG

Anti-faktor Xa

Anti-Fosfatidilserin IgG

Anti-Fosfatidilserin IgM

Anti-GAD anticisimləri

Anti-GBM

Anti-HAV IgM

Anti-HAV Total

Anti-HBc IgG

Anti-HBc IgM

Anti-HBc Total

Anti-HBe

Anti-HBs

Anti-HCV

Anti-HCV (Karttest)

Anti-HDV

Anti-İnsulin anticisimləri

Anti-Kardiolipin IgG