Əldə etdiyiniz nəticə sadəcə rəqəm deyil...

REFERANS

Klinik Laboratoriya Mərkəzi və Poliklinik

Endokrinoloji check-up

Endokrinoloji check-up-a daxildir:

 • Endokrinoloqun konsultasiyası
 • TSH
 • Sərbəst T4
 • USM (qalxanabənzər vəz)

Pediatrik check-up

Pediatrik check-up-a daxildir:

 • Pediatrın konsultasiyası,
 • Qanın kliniki analizi,
 • Sidiyin kliniki analizi

Uroloji check-up

Uroloji check-up-a daxildir:

 • Uroloq-androloqun konsultasiyası
 • Qanın kliniki analizi
 • Sidiyin kliniki analizi
 • USM (uroloji)

Terapevtik check-up

Terapevtik check-up-a daxildir:

 • Terapevtin konsultasiyası
 • Qanın kliniki analizi
 • Sidiyin kliniki analizi

 
referans logo white favicon origin

Təklif və Şikayətləriniz
Sizin fikir və təkliflərinizi eşitmək bizim üçün çox önəmlidir.
Onların nəticəsində fəaliyyətimizi daha da genişləndirmək və xidmətlərimizi daha yüksək səviyyəyə qaldırmaq əzmindəyik.

Məmnunluq anketi