Əldə etdiyiniz nəticə sadəcə rəqəm deyil...

REFERANS

Klinik Laboratoriya Mərkəzi və Poliklinik

Endokrinoloji check-up

Endokrinoloji check-up-a daxildir:

 • Endokrinoloqun konsultasiyası
 • TSH
 • Sərbəst T4
 • USM (qalxanabənzər vəz)

Pediatrik check-up

Pediatrik check-up-a daxildir:

 • Pediatrın konsultasiyası,
 • Qanın kliniki analizi,
 • Sidiyin kliniki analizi

Uroloji check-up

Uroloji check-up-a daxildir:

 • Uroloq-androloqun konsultasiyası
 • Qanın kliniki analizi
 • Sidiyin kliniki analizi
 • USM (uroloji)

Terapevtik check-up

Terapevtik check-up-a daxildir:

 • Terapevtin konsultasiyası
 • Qanın kliniki analizi
 • Sidiyin kliniki analizi