Pediatrik check-up

Pediatrik check-up-a daxildir:

  • Pediatrın konsultasiyası,
  • Qanın kliniki analizi,
  • Sidiyin kliniki analizi
  • ASO,
  • İmmunoqlobulin E,
  • Dəmir,
  • USM (qarın boşluğu)