Pediatrik check-up

Pediatrik check-up-a daxildir:
✅Pediatrın konsultasiyası,
✅Qanın kliniki analizi,
✅Sidiyin kliniki analizi

✅ASO,
✅İmmunoqlobulin E,
✅Dəmir,
✅ USM (qarın boşluğu)