Uroloji check-up

Uroloji check-up-a daxildir:
✅ Uroloq-androloqun konsultasiyası
✅ Qanın kliniki analizi
✅ Sidiyin kliniki analizi
✅ USM (uroloji)