Degenerativ Osteoartrit

El arasında "kirəcləşmə", "duzlaşma" kimi tanınan osteoartrit, degenerativ osteoartirit və ya degenerativ oynaq xəstəliyi olaraq da adlandırılır. Revmatoid artrit ilə tez-tez səhv salınır və yalnız düzgün toplanan anamnestik məlumatlar, müayinələr əsasında ayırd edilir.
Yaşla əlaqədar oynaqlara düşən yükün yaratdığı deformasiyalar, oynaq içi qırıqlar, yaralanmalar və keçirilən iltihabi prosesslər bu xəstəliyə yol aça bilir. Oynağı təşkil edən sümüklərin yaxın təması və sürtünməsi ağrı ilə özünü göstərir. İltihab və şişkinlik müşahidə olunur. Bu zaman oynaqdan gələn xırtıltı (sürtünmə səsləri, krepitasiya), şişlik və forma dəyişikliyini görmək mümkündür.

Məğrur Bəy Məmmədov , Referans Poliklinikin Revmatoloq Mütəxəssisi

Müalicə etdiyi xəstəliklər:

 • Revmatoid artrit
 • Sistemik Lupus Eritematozus (Qırmızı qurd eşənəyi)
 • Böyüklərin STİLL xəstəliyi
 • Gout artriti (podaqra)
 • Psevdogout artriti
 • Skleroderma (Sistemik sklerozis və diffuz skleroderma)
 • Antifosfolipid Sindromu (AFS)
 • Sarkoidoz
 • Birləşdirici toxuma xəstəlikləri (Polimiozit, Dermatomiozit)
 • Vaskulitlər ( Sistemik Vaskulitlər)
 • FMF ( periodik xəstəliklər)
 • Seronegativ spondiloartritlər ( Ankilozlaşdırıcı, Spondiloartrit , Psoriatik Artrit , Reaktiv Artrit , Behçet Xəstəliyi ,Enteropatik Artrit)