BÖLÜMLƏR

ENDOKRİNOLOGİYA

Endokrinologiya

Referans Poliklinikin Endokrinoloji Mərkəzinin mütəxəssislərinə bu xəstəliklər zamanı müraciət edə bilərsiniz:

 • Şəkərli diabet;
 • Böyrəküstü vəzi xəstəlikləri;
 • Hipofiz vəzi xəstəlikləri (şəkərsiz diabet, akromeqaliya , İtsenko-Kuşinq xəstəliyi və s.);
 • Qalxanabənzər vəzi xəstəlikləri;
 • Maddələr mübadiləsi pozğunluqları;
 • Piylənmə və artıq çəki problemi;
 • Gineko—endokrinoloji xəstəliklər (tüklənmə, hormonal mənşəli sonsuzluq, menopauza, yumurtalıqların polikistik xəstəliyi, menstrual tsiklin pozğunluqları və s.);
 • Sonsuzluq;
 • Uşaqlarda böyümə geriliyi;
 • Osteoporoz;
 • Hipertoniya (yüksək qan təzyiqi)

Referans Poliklinikin Endokrinoloji Mərkəzində bu xidmətlər icra olunur:

 • Boyun və Tiroid USM
 • Qalxanabənzər vəzin düyünlərinin incə iynə aspirasiya biopsiyası
 • Boyun limfa düyünlərinin biopsiyası
 • Tiroid düyünlərinin cərrahiyyəsiz Radiofrekans ablasiya üsulu ilə aradan qaldırılması
 • TG yuma (WASH OUT)
 • Kalsitonin yuma (WASH OUT)
 • Paratiroid yuma (WASH OUT)

Ultrasəs müayinəsi zamanı ölçüləri 1sm-dən böyük olan bütün düyünlərdə (saf kistik düyünlər xaric olmaqla) maliqnizasiya riskinin olması səbəbindən biopsiya aparılmalıdır.

Ultrasəs Müayinə zamanı yüksək maliqnizasiya riski olan düyünlər:

 • Mikrokalsifikasiyon
 • Mərkəzi qanlanması müşahidə edilən
 • Hipoexogen
 • Sərhədləri qeyri-hamar
 • Halo olmayan
 • Ətrafda LAM müşahidə edilməsi
 • Elastosonoqrafiya zamanı bərk düyün

Referans CLC Məsləhətçi
 

Online Məsləhətçi

Referans Klinik Laboratoriya Mərkəzinin
Online məsləhətçi xidmətinə xoş gəlmisiniz.