BÖLMƏLƏR

Serologiya Bölməsi

Serologiya

Serologiya bölməsində qan zərdabında müəyyən antigenlər və ya anticisimlər (xüsusi zülalları) aşkar olunur, müəyyən virus və ya bakteriyalara qarşı anticisimlərin mövcudluğunu təyin etmək üçün infeksiyon xəstəliklərin diaqnostikası aparılır və s.

Abbott Architect i1000
Referans CLC - Architect i1000

Hemifleks hemolüminessent texnologiyasının köməyi ilə analizləri keyfiyyətli həyata keçirən immunokimyəvi analizator.

EUROIMMUN Analyzer I
Referans CLC - EUROIMMUN Analyzer I

Euroimmun Analizer- ELİSA test sisteminin tam avtomatlaşdırılması üçün mükəmməl formada yaradılmış və özündə bir çox optimal gündəlik fəaliyyəti təmin edən xüsusiyyətləri cəmləşdirir. Euroimmun Elisa reagentlərinin və Euroimmun Analizer-cihazının kombinasiyası vasitəsi ilə sürətli və sadə iş və həmçinin bu işin təhlükəsiz aparılması reagentlərin avtomatik tanınması və ayrılması sayəsində mümkündür.

Hamısı birində : Allerqologiya, infeksiya, serologiya və autoimmun diaqnoz hamısı bir avtomat sistemdə. Universallıq: Serumda, plazmada, OBM-də 800-dən çox Euroimmun test parametrləri və hər mikropleytdə 12 dən çox fərqli testlər. Tutum və ötürücülük: Sürətli yükləmə və səmərəli vaxt gündəlik sürətli çalışmanı həyata keçirir. Euroimmun Analizer-1 də saatda 70 dən çox test və 7 plaka və hər işləmədə 180 nümunə incələnir. Pasient üçün təhlükəsizlik: Test təsdiqləmə sistemi və hərtərəfli təhlükəsiz, etibarlı diaqnostikanı həyata keçirən bağlı sistem. EUROIMMUN ELISA Euroimmun Analizatoru üzərində səmərəli rahat və təhlükəsiz emalı üçün ideal çözümdür.

 • ADENOVİRUS ANTİGENİ
 • AMÖB ANTİGENİ
 • ANTİ-HBc IgM
 • ANTİ-HBc TOTAL (IgM+IgG)
 • ANTİ- HBe
 • ANTİ-HBs
 • ANTİ-HCV
 • HEPATİT A TOTAL ANTİTELLƏRİ (IgG+IgM)
 • HEPATİT Be ANTİGENİ (HBe Ag)
 • HEPATİT Bs ANTİGENİ (HBs Ag)
 • HEPATİT D VİRUS ANTİTELİ
 • HIV ANTİTELİ +p24 ANTİGENİ
 • HERPES SİMPLEKS VİRUSU TİP-1
 • İSLET-ADACIQ ANTİTELİ
 • İMMUNOQLOBULİN A
 • İMMUNOQLOBULİN D/li>
 • İMMUNOQLOBULİN E
 • İMMUNOQLOBULİN G
 • İMMUNOQLOBULİN G İNDEKSİ
 • İMMUNOQLOBULİN G YARIMQRUPLARI
 • İMMUNOQLOBULİN M
 • QIZILÇA ANTİTELLƏRİ IgM VƏ IgG
 • QLÜTAMİN TURŞUSU DEKARBOKSİLAZA ANTİTELİ
 • LİSTERİYA AQLÜTİNASİYA TESTİ
 • LUPUS ANTİKOAQULYANT TESTİ və DÜZGÜNLUYÜNÜN TƏSDİQİ
 • MAKROPROLAKTİN SKRİNİNQİ
 • MYCOPLASMA PNEUMANİA IgM və IgG
 • PARVOVİRUS B-19 ANTİTELLƏRİ IgM və IgG
 • RESPİRATOR SİNSİTİAL VİRUS ANTİTELLƏRİ, IgM VƏ IgG
 • RUBELLA ANTİTELLƏRİ IgM VƏ IgG
 • RUBELLA IgG AVİDİTE
 • SİTOMEQALOVİRUS IgM və IgG
 • SPESİFİK IgE
 • TOKSOPLAZMA ANTİTELLƏRİ IgM və IgG
 • TOKSOPLAZMA IgG AVİDİTE TESTİ
 • TOKSOPLAZMA PCR
 • TPİHA (TREPANOMA PALLİDUM İNDİREKT HEMAQLÜTİNASİYA)
 • VARİCELLA ZOSTER VİRUS ANTİTELLƏRİ IgM VƏ IgG

Referans CLC Məsləhətçi
 

Online Məsləhətçi

Referans Klinik Laboratoriya Mərkəzi və Poliklinikin
Online Məsləhətçi xidmətinə xoş gəlmisiniz! Suallarınızı əməkdaşlarımıza ünvanlaya bilərsiniz.