REFERANS CLC

Digər Xidmətlər

 

Əmakdaşlıq Etdiyimiz Şirkətlər

Referans Klinik Laboratoriya Mərkəzi&Poliklinik geniş çeşidli laboratoriyadan ibarət müasir və çoxprofilli klinikadır. Mərkəzimiz pasiyentlərlə yanaşı korporativ müştərilərlə əməkdaşlığa da xüsusi önəm verir. Bu baxımdan, əməkdaşlığın inkişafı, uzunmüddətli olması, düzgünlük, etibar, məsuliyyət əsasında davam etdirilməsinə istiqamətlənmiş fəaliyyət göstəririk.

Referans Klinik Laboratoriya Mərkəzi&Poliklinik öz korporativ müştərilərinə yüksək keyfiyyətli müayinələr təqdim edir. Ölkədə geniş çeşidli laboratoriyaya malik olan mərkəzimiz hər bir müştərisinin qarşılıqlı tələbatlarına uyğun olaraq, onları ən əlverişli təkliflə təmin etmək üçün laborator analiz çeşidlərini daimi olaraq artırır.

Korporativ müştərilərimizə qarşı münasibətdə yüksək standartlara cavab verən korporativ müştəri xidmətlərini təmin edib, fərdi yanaşma və çevik qiymət siyasətini həyata keçiririk. Onlarla bağladığımız müqavilələr işçilərə nəinki iş yerindən ayrılmamaq şərti ilə tibbi xidmət göstərməyə, həm də sərfəli şərtlərlə müayinədən keçməyə imkan verir.

Əməkdaşlıq etdiyimiz bütün fərdi və korporativ pasiyentlərimizə bizi seçdikləri üçün təşəkkür edir və daima sağlam olmalarını arzulayırıq.

emekdashliq

Referans CLC Məsləhətçi
 

Online Məsləhətçi

Referans Klinik Laboratoriya Mərkəzinin
Online məsləhətçi xidmətinə xoş gəlmisiniz.