BÖLÜMLƏR

CoLab

CoLab

BİOKİMYA
Klinik biokimya şöbəsində qanda, sidikdə və s. biokimyəvi göstəricilərinin kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri təyin edilir. Klinik biokimya laboratoriyasında insan orqanizmində qlükoza, xolesterin, kreatinin, kalium və hormonların təyini keçirilir. 

 

HORMON
Bu bölümdə orqanizmin humoral statusu qiymətləndirilir. Daxili sekresiya vəzilərinin ifraz etdikləri hormonlar dəyərləndirilərək onların fəaliyyəti araşdırılır və insan orqanizminə təsir mexanizmi öyrənilir.

Abbott Architect c4000


Referans CLC - Architect c4000

Biokimyəvi analizator. Saatda 400-ə qədər fotometrik test məhsuldarlığı və əlavə olaraq 600 test ISE saatında.

  

Abbott Architect i1000


Referans CLC - Architect i1000

Hemifleks hemolüminessent texnologiyasının köməyi ilə analizləri keyfiyyətli həyata keçirən immunokimyəvi analizator.

Referans CLC Məsləhətçi
 

Online Məsləhətçi

Referans Klinik Laboratoriya Mərkəzi və Poliklinikin
Online Məsləhətçi xidmətinə xoş gəlmisiniz! Suallarınızı əməkdaşlarımıza ünvanlaya bilərsiniz.